Skip to main content

Systeem- en relatietherapie

Systeemtherapie
Dit is een vorm van psychotherapie die zich focust op de interactiepatronen met de mensen om je heen. We hebben aandacht voor wat ieder gezinslid bezighoudt in relatie tot de ander, je gaat leren om elkaar beter te begrijpen en te ondersteunen, waardoor de onderlinge relaties verbeteren en het risico op verergering of terugkeer van het probleem kleiner wordt.
Soms draait het om het verkrijgen van steun vanuit je omgeving voor de problemen waar je mee worstelt. Maar het kan ook dat je verlangt naar meer verbinding en niet weet hoe dat aan te gaan. Het kan ook zijn dat jullie als gezin iets met elkaar meegemaakt hebben (bijvoorbeeld een scheiding of ongeluk) wat jullie relaties onder druk zet. Jullie gaan werken aan een verbinding waar je weer verder op durft te bouwen.

Relatietherapie
Als er liefde is, betekent dat niet automatisch dat je je ook verbonden voelt. Het kan zijn dat je terughoudender wordt, dat je niet meer zo open durft te zijn, of dat je moeite hebt om de ander dichtbij te laten komen. Soms bevind je je in een beginnende relatie, waarin de eerste verliefdheid vervaagt en de relatie serieuzer wordt; in zulke momenten kan het spannend zijn om de volgende stap te nemen. Aan de andere kant kunnen langdurige relaties onder druk komen te staan door verschillende omstandigheden.
Of het nu gaat om terugkerende ruzies, twijfels, of stiltes, wanneer er spanning heerst, wordt het lastig om echt met elkaar verbonden te blijven en wordt communicatie een uitdaging.
Als jullie je in zo’n fase bevinden en voelen dat jullie vastlopen in de patronen die jullie liefde onder druk zet, is relatietherapie een stap om samen te overwegen. Er wordt jullie een omgeving geboden waarin jullie met aandacht kunnen werken aan het herstellen en verdiepen van de verbinding. Je wordt ondersteund in het vinden van nieuwe manieren om met elkaar in gesprek te gaan.
Binnen relatietherapie is er ook oog voor intimiteit, seksualiteit en sensualiteit
Het woorden geven aan wat je wilt of ervaart in jezelf of aan elkaar, is niet altijd eenvoudig. Simpelweg omdat we zo weinig woorden hebben gekregen voor het gebied van erotiek, intimiteit en seksualiteit. Maar ook omdat ook dit gebied zoveel verandering kent, dat het jezelf en elkaar kan puzzelen.  Jullie kunnen het hier hebben over verlangens, gevoelens en grenzen waarmee jullie relatie kan winnen aan sensitiviteit en eigenheid.

Individuele systeemtherapie
Ook binnen individuele therapie kunnen we onze aandacht richten op de soms terugkerende interacties in jou relaties. Dit kan gaan over je gezinsrelaties, werk en vriendschapsrelaties. Maar ook vragen die betrekking hebben op je liefdesrelaties, die niet makkelijk te leggen zijn of op een bepaalde manier verlopen. je hoeft geen relatie te hebben om dieper op jou vragen rondom (liefdes)relaties in te gaan. Hier werk je eigenlijk aan een steeds diepgaandere relatie met jezelf, waardoor je meer toegerust bent voor relaties met anderen.

Werkwijze
De aanpak is afgestemd en betrokken, met focus op hechting en ervaren. Er wordt gewerkt met de methode van EFT, Emotioneel Focussed therapie. Dit is een effectief bewezen methode die zich richt op  emoties en de verbinding tussen jou en anderen. In de systeem-, relatie en individuele therapie wordt gebruik gemaakt van deze methode die zich richt op vertrouwen, veiligheid en verdieping, de basis van alle relaties. In de kamer maak je zelf nieuwe stappen, wat vertrouwen geeft om deze in het dagelijks leven voort te zetten.

Lees meer over Ilse op onze voorstelpagina en plan gerust een gratis kennismakingsgesprek met haar in om te kijken wat zij voor jou of jullie kan betekenen.

Tarieven
– relatietherapie, 75 minuten, tarief €170
– systeemtherapie, 75 minuten, tarief €170
– systeemtherapie individueel, 60 minuten, tarief €136
– kennismakingsgesprek, 30 min, €68

N.B. Systeem- en relatietherapie wordt niet vergoed door je zorgverzekeraar.

Aanmelden