Skip to main content

De praktijk

We zijn een praktijk voor individuele-, systemische en relatietherapie in Utrecht. In onze individuele therapieën hebben we aandacht voor de impact die je problematiek kan hebben op je omgeving of in je relatie. En andersom heeft ook de omgeving invloed op het in stand houden of kunnen veranderen van patronen die samen hangen met je hulpvraag. Wij kijken met jou wat er nodig is om de desgewenste verandering plaats te laten vinden. Wij werken samen met jou aan duurzame oplossingen en het voorkomen van terugval.

Individuele therapie
We richten ons op de behandeling van mensen vanaf 18 jaar met lichte tot matige klachten (voorheen Basis GGZ). Je kan bij ons terecht voor de behandeling van diverse problematiek, onder andere voor somberheid, angst, trauma en een negatief zelfbeeld.
Therapie heeft als doel om je klachten te verminderen en te zorgen dat jij de toekomst weer positief tegemoet kunt gaan. Waar nodig is er aandacht voor impactvolle gebeurtenissen uit het verleden of onderliggende patronen die aanzetten tot je klachten. We bieden behandeling op maat. En integreren in onze therapieën verschillende behandelmethoden zoals cognitieve gedragstherapie, EMDR, mindfulness en ACT. Het is ook mogelijk om therapiesessies online te volgen.

Systeem- of relatietherapie
We zien klachten niet los van de context waarin je je begeeft. We beïnvloeden elkaar doorlopend en wederzijds. Het is mogelijk om leden uit jouw omgeving te betrekken die direct of indirect betrokken zijn bij jouw hulpvraag. In systeemtherapie heb je samen met je partner of anderen uit je systeem aandacht voor de onderlinge interactiepatronen en de verbetering hiervan. Ook kan je in individuele systeemtherapie werken aan je relaties.
In relatietherapie ligt het accent op de liefdesrelatie en het herstellen of verdiepen van de verbinding. Je kan als koppel in therapie, maar ook kan je individueel naar terugkerende patronen in je relaties kijken die van invloed zijn op je liefdesrelatie.

Het kan best een zoektocht zijn om de juiste hulp te vinden. Voel je vrij om contact op te nemen om te overleggen, samen bekijken we wat passend is voor jou.

Aanmelden kan via het contactformulier op onze website.