Met schemagerichte therapie leer je om hardnekkige patronen in denken, voelen en doen – ook wel valkuilen of schema’s genoemd – te herkennen, bestrijden en omzetten. Met ervaringsgerichte technieken wordt inzicht niet alleen rationeel opgedaan, maar wordt het ook doorleefd. Met je behandelaar bekijk je hoe je het geleerde om kan zetten in ander gedrag buiten de therapiekamer. Je ontwikkelt een milder kijk op jezelf, leert beter voor jezelf zorgen en bent beter in staat tot het onderhouden van kwalitatief goede relaties met anderen. Met schemagerichte therapie investeer je in structurele verandering.
.

Boekenlijst

Young, J. en Klosko, J. (1999). Leven in je Leven. Pearson Benelux B.V.

Genderen, H. van, Jacob, G. en Seebauer, L. (2012). Patronen Doorbreken: Negatieve gevoelens en gewoonten herkennen en veranderen. Nieuwezijds B.V.

Informatieve films

Hieronder vind je een tweetal informatieve films over het onderwerp CGT gaat er van uit dat problemen worden beïnvloed en in stand gehouden door iemands gedachten (cognities), meer info of over de films.