Skip to main content
Je kunt je hier aanmelden voor relatietherapie en systeemtherapie. We nemen binnen enkele werkdagen telefonisch contact met je op na je aanmelding.

    Privacy verklaring:
    U psycholoog gebruikt cliëntgegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. U psycholoog deelt cliëntgegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Wij bewaren cliëntgegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. U psycholoog houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen cliëntgegevens veilig voor inzage van onbevoegden. U psycholoog vraagt toestemming aan de cliënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. Wij informeren cliënten over de rechten van de cliënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens, over het doel van de verwerking van persoonsgegevens en indien U psycholoog bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten. Door het contactformulier te verzenden, gaat u akkoord met de geldende privacy policy.